Primaria Municipiului Bucuresti Afisari: 18071
Categorie: SERVICII PUBLICE >> Primarii, oficii stare civila Vizitatori: 9143
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
Bd.Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5,
-------------------------
Phone: Telefon
  0213055500 ; 0217944474 ; 0213055500 1114
-------------------------
Web: Internet
  email: primargeneral@bucuresti-primaria.ro
  site: www.pmb.ro

 
Detalii activitate

Primaria Municipiului Bucuresti

Bd.Regina Elisabeta nr .47,

Sector 5, Bucuresti

telefon: 021.305.55.00

fax: 021.312.00.30

 

 

Atributiile Primarului General al Municipiului Bucuresti

conform Legii nr. 215/23.04.2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006

  Primarul îndeplineste urmatoarele atributii principale:

 

a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

 

b) asigura aducerea la îndeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia în care apreciaza ca o hotarare este ilegala, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaza pe prefect;

 

c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, în conditiile legii;

 

d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, în concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotararilor consiliului local;

 

e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

 

f) exercita functia de ordonator principal de credite;

 

g) verifica, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de îndata consiliului local cele constatate;

 

h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite în planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

 

i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;

 

j) îndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

 

k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

 

l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

 

m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

 

n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în conditiile legii;

 

o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si îl supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

 

p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

 

q) asigura întretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii

 

r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

 

s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social; s) îndeplineste functia de ofiter de stare civila;

 

t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;

 

t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

 

u) numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

 

v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

 

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

 

y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. (2) Primarul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si însarcinarile date de consiliul local.

Galerie foto
[Image #1]
 
asistenta sociala   |  Achizitii creante  |  Achizitii publice  |  Acte necesare autoritatea tutelara  |  Acte normative  |  Activitatea gardienilor publici  |  Administrare infrastructura rutiera  |  Administrare locuinte  |  Administrare patrimoniu public  |  Administrare personal  |  Administrare retele  |  Administratia domeniului public dezvoltare urbana  |  Administratia domeniului public sector  |  Administratia pietelor sector  |  Administratia scolilor sector  |  Agentii presa  |  Asigurarea locuintelor  |  Asistare in negocieri   |  Asistenta civila  |  Asistenta juridica consultare reprezentare  |  Asistenta juridica executari silite  |  Atributiile administratiei publice centrale  |  Audit calitate  |  Audit contabilitate  |  Audit financiar  |  Audit financiar buget  |  Audit intern  |  Autoritati administratia publica locala  |  Autorizare persoane fizice  |  Autorizatii constructii  |  Autorizatii mediu  |  Autorizatii publicitate obtinere  |  Autorizatii transport  |  Avize constructii  |  Avize pentru constructii  |  Avize persoane juridice  |  Avizul directiei generale evidenta persoanelor  |  Cadastru drumuri  |  Cauze contencios administrativ  |  Centrale industriale  |  Centre informare consiliere cetateni  |  Centrul relatii publicul primaria  |  Certificare acte identitate mostenitori  |  Certificare acte juridice civile  |  Certificare mediu  |  Comisia tehnica urbanism amenajare bucuresti  |  Constructii civile proiectare  |  Constructii comerciale  |  Constructii drumuri executie  |  Constructii ecologice  |  Constructii edilitare  |  Constructii locuinte  |  Constructii spatii comerciale  |  Constructii tehnico edilitare  |  Consultarea populatiei referendum  |  Contencios administrativ  |  Contestatii executare silita  |  Contestatii la executare  |  Contracte civile  |  Contracte comerciale internationale   |  Control financiar curs  |  Control personal  |  Control si audit intern  |  Costuri de transport  |  Creante comerciale  |  Credite investitii  |  Curs managementul teritoriului  |  Curs planificare organizare  |  Depozitarea deseurilor menajere  |  Detectiv verificare personal  |  Dezvoltarea retelei  |  Directia generala politie comunitara  |  Documentare credite  |  Documentatii cadastru bucuresti   |  Documentatii aviz tehnic  |  Documentatii de cadastru   |  Documentatii tehnice  |  Documente proiectare  |  Domeniul juridic  |  Domeniul resurselor umane  |  Dosare finantare  |  Drept de proprietate  |  Drumuri executie  |  Elaborarea planului urbanistic bucuresti  |  Elaborarea planului urbanistic primarie  |  Evaluare a muncii  |  Evaluare personal  |  Evidenta date personal  |  Evidenta economica  |  Executie documentatii,proiecte  |  Executie retele edilitare  |  Igienizarea cursurilor apa  |  Iluminat interior  |  Iluminat public  |  Implementare retele  |  Implementare si control  |  Implementare sisteme management  |  Indeplineste functia  |  Instalatii iluminat  |  Instalatii iluminat spatii comerciale  |  Investitii financiare  |  Lacuri ecologice  |  Management al mediului  |  Management calitate  |  Management documente  |  Management financiar  |  Management general  |  Management programe  |  Management proiect  |  Management transport  |  Managementul deseurilor  |  Managementul proiectului  |  Manager de proiect  |  Materiale protectie  |  Mediu monitorizare  |  Modernizarea retelei  |  Modernizarea retelei drumuri publice  |  Monitorizare media  |  Monitorizare mediu  |  Monitorizare obiective  |  Monitorizare publicitate  |  Negocieri contracte  |  Negocieri contracte externe  |  Obtinere autorizatii transport  |  Obtinere avize persoane fizice  |  Obtinere avize persoane juridice  |  Oficii stare civila  |  Organele administratiei publice  |  Organizare contabilitate  |  Organizare evenimente  |  Personal intern  |  Planificare si strategie evenimente  |  Planuri financiare   |  Prevenirea incendiilor  |  Primaria municipiului bucuresti  |  Primarii bucuresti  |  Primarii, oficii de stare civila  |  Problemele de igiena  |  Programe contabilitate  |  Programe creare locuri munca  |  Programe finantare  |  Programe informatice  |  Proiect de cadastru  |  Proiect management  |  Proiectare constructii  |  Proiectare drumuri  |  Proiectare instalatii iluminat  |  Proiectare locuinte  |  Proiectare spatii comerciale  |  Proiectare urbanism  |  Proiecte constructii  |  Proiecte constructii civile  |  Proiecte cooperare cultura  |  Proiecte fezabilitate  |  Proiecte locuinte  |  Proiecte spatii comerciale  |  Proiecte tehnice  |  Proiecte urbanism  |  Protectia mediului  |  Protectia muncii  |  Protectia persoane  |  Protectie agentii  |  Protectie civila  |  Protectie persoane fizice  |  Rapoarte evaluare  |  Rapoarte financiare  |  Reabilitarea drumurilor publice  |  Redactare contracte comerciale  |  Redactare acte   |  Redactare acte juridice civile  |  Redactare contracte comerciale  |  Reglementarea serviciilor comunitare  |  Relatii comerciale internationale  |  Relatii media  |  Repartizarea locuintelor sociale  |  Reprezentare control  |  Retele edilitare  |  Salubritatea localurilor publice  |  Securitatea muncii  |  Servicii cadastru  |  Servicii comunicare  |  Servicii de evaluare  |  Servicii de management financiar   |  Servicii de publicitate  |  Servicii domeniul comercial  |  Servicii ecologice  |  Servicii informatice  |  Servicii inspectie  |  Servicii locale asistenta sociala  |  Servicii protocol  |  Servicii salubritate  |  Servicii turism  |  Serviciul juridic contencios  |  Sistematizarea retelei drumuri publice  |  Sisteme monitorizare   |  Sisteme comunicare  |  Sisteme constructii  |  Sisteme de monitorizare   |  Sisteme epurare  |  Sisteme iluminat  |  Sisteme management  |  Sisteme monitorizare  |  Sisteme parcare  |  Sisteme programare  |  Sisteme protectia muncii  |  Sisteme publicitate  |  Sisteme transport  |  Situatii financiare  |  Spatii de parcare   |  Strategie si planificare  |  Strategii comunicare  |  Suport organizare evenimente  |  Supraveghere contabilitate  |  Supraveghere executie proiect  |  Supraveghere persoane  |  Tipuri de constructii  |  Tipuri de manifestari   |  Toalete ecologice  |  Transport intern persoane  |  Transport materiale constructii  |  Transporturi internationale  |  Turism intern  |  Urbanism si mediu  |  Verificare contabilitate  |  Verificare personal  | 
Inapoi la GHIDUL SERVICIILOR
Email: Parola:
 


 
Nume firma  
Nume site ~ www.ghidul.ro/  
  Exemplu: www.ghidul.ro/nume-firma  
Persoana de contact  
Telefon  
Email  
  * Toate campurile sunt obligatorii.  
In cel mai scurt timp veti fi contactat de catre redactie.