Curtea Constitutionala a Romaniei-Bucuresti Afisari: 4216
Categorie: SERVICII PUBLICE >> Judecatorii, parchete, tribunale Vizitatori: 1920
SUMAR
-------------------------
 
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
Calea 13 Septembrie, nr. 2, intrarea B1, sector 5,
-------------------------
Phone: Telefon
  0214142121; 0214142118
-------------------------
Web: Internet
  email: ccr@ccr.ro
  site: www.ccr.ro

 
Detalii activitate

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CURTII CONSTITUTIONALE

In temeiul dispozitiilor art.76 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.643 din 16 iulie 2004,Plenul Curtii Constitutionale adopta prezentul regulament:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Curtea Constitutionala este organizata si functioneaza în baza dispozitiilor art.142-147 din Constitutia Romaniei, ale Legii nr.47/1992 si ale prezentului regulament.

Art. 2. - Prezentul regulament stabileste atributii si reguli de procedura specifice activitatii Curtii Constitutionale, organizarea si functionarea compartimentelor încadrate cu personal de specialitate si administrativ, precum si regulile de disciplina si raspunderea disciplinara.

Art. 3 - Dispozitiile prezentului regulament se interpreteaza si se aplica în conformitate cu prevederile Legii nr.47/1992 si ale celorlalte dispozitii legale aplicabile, dupa caz, corpului magistratilor-asistenti si personalului încadrat în structurile Secretariatului General al Curtii Constitutionale.  

CAPITOLUL II

Plenul si presedintele Curtii Constitutionale

Art. 4 - Plenul Curtii Constitutionale îndeplineste, pe langa atributiile prevazute de Constitutie si de lege, si urmatoarele atributii: a) adopta reglementari si normative proprii, în aplicarea dispozitiilor legale;b) aproba proiectul de buget al Curtii Constitutionale si rectificarile aduse bugetului, în conditiile legii;c) aproba programe de dezvoltare pe diferite domenii de activitate, precum si lista anuala de investitii;d) aproba structura organizatorica a sectiilor corpului de magistrati-asistenti, a Secretariatului General al Curtii Constitutionale, precum si nomenclatorul functiilor, potrivit legii;e) valideaza rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de magistrat-asistent si rezultatele examenului de capacitate a magistratilor-asistenti stagiari;f) stabileste conditiile referitoare la asimilarile de functii privind personalul din structura Curtii;g) aproba Planul de relatii externe si participarea la diferitele actiuni organizate în plan bilateral sau multilateral, precum si reprezentarea Curtii în cadrul unor organisme internationale;h) aproba organizarea de catre Curtea Constitutionala a unor conferinte, seminarii si a altor manifestari specifice, cu participarea unor invitati din tara si din strainatate;i) hotaraste programul de lucru al Curtii si stabileste zilele în care au loc sedintele de judecata;j) adopta orice alte masuri necesare pentru aplicarea legii si buna desfasurare a activitatii Curtii.

Art. 5 - Presedintele Curtii Constitutionale îndeplineste atributiile prevazute de Legea nr.47/1992, precum si urmatoarele atributii:a) dispune comunicarea sesizarilor adresate Curtii catre autoritatile publice pentru ca acestea sa transmita, în cazurile prevazute de lege, punctele de vedere, precum si orice alte documente solicitate de catre Curte, potrivit legii, si desemneaza judecatorul-raportor;b) înstiinteaza pe Presedintele Romaniei în cazurile prevazute de Constitutie si de Legea nr.47/1992;c) dispune, potrivit legii, publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor Curtii, precum si comunicarea acestora autoritatilor publice îndreptatite;d) numeste magistratii-asistenti si coordoneaza activitatea acestora;e) repartizeaza magistratii-asistenti pe langa judecatorii Curtii;f) aproba statul de functii si de personal;g) dispune delegarile de atributii;h) încheie si desface, în conditiile legii, contractele individuale de munca;i) exercita autoritatea disciplinara în conditiile prezentului regulament;j) dispune organizarea concursurilor pentru angajarea magistratilor-asistenti si a examenului de capacitate pentru magistratii-asistenti stagiari;k) aproba efectuarea concediilor de odihna, în conditiile legii, de catre judecatori, magistratii-asistenti si de catre secretarul general si dispune rechemarea acestora din concediul de odihna; aproba concediile fara plata si concediile de 3-5 zile pe an platite, pentru evenimente deosebite, potrivit legii;l) stabileste raspunderea patrimoniala a angajatilor Curtii, pe baza propunerilor secretarului general;m) dispune masuri privind îndeplinirea obligatiilor de serviciu prevazute de lege si de regulament, de catre personalul Curtii.   

CAPITOLUL III

Corpul magistratilor-asistenti

Art. 6 - (1) In cadrul Curtii Constitutionale functioneaza corpul magistratilor-asistenti, din care fac parte prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti sefi si magistratii-asistenti, numiti în functie, potrivit legii si dispozitiilor prezentului regulament. Corpul magistratilor-asistenti îsi desfasoara activitatea sub conducerea presedintelui Curtii Constitutionale.(2) Repartizarea magistratilor-asistenti pe sectii se face prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.

Art. 7. - Prim-magistratul-asistent are urmatoarele atributii principale:a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti si supravegheaza ca aceasta sa se desfasoare în conformitate cu dispozitiile Legii nr.47/1992 si ale prezentului regulament;b) prezinta presedintelui actele de sesizare a Curtii, în vederea numirii judecatorului-raportor si a stabilirii termenului de judecata, dupa caz;c) ia masuri pentru înlocuirea magistratului-asistent care lipseste cu un alt magistrat-asistent;d) exercita atributiile de magistrat-asistent în dosarele în care este desemnat în aceasta calitate;e) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti pentru întocmirea culegerilor anuale de jurisprudenta;f) colaboreaza cu Serviciul de cercetare, documentare si informatica la lucrarile de sistematizare a jurisprudentei Curtii Constitutionale si confirma exactitatea datelor si informatiilor privind activitatea jurisdictionala a Curtii;g) asigura programarea magistratilor-asistenti pentru efectuarea concediului de odihna si a serviciului de permanenta, atunci cand este cazul;h) îndeplineste atributiile ce îi revin, potrivit prezentului regulament, privind pregatirea magistratilor-asistenti în perioada de stagiu, precum si pentru organizarea si desfasurarea examenului de capacitate;i) semneaza certificatele întocmite de catre magistratii-asistenti desemnati în dosare, ce se elibereaza în baza rezolutiei presedintelui Curtii;j) întocmeste si semneaza, în baza rezolutiei presedintelui Curtii Constitutionale, raspunsuri la cererile formulate de parti în dosarele aflate pe rolul Curtii;k) propune presedintelui Curtii, cu consultarea magistratilor-asistenti sefi, premierea trimestriala si anuala, precum si calificativele pentru activitatea profesionala desfasurata de magistratii-asistenti;l) aduce la cunostinta presedintelui Curtii deficientele constatate în activitatea profesionala a magistratilor-asistenti, precum si abaterile disciplinare ale acestora;m) îndeplineste orice alta sarcina dispusa de presedintele Curtii.

Galerie foto
[Image #1] [Image #2] [Image #3]
 
Comunicarea actelor de procedura  |  Constitutia romaniei  |  Constitutia romaniei:  |  Contractele de munca  |  Contractele individuale de munca  |  Dezvoltare profesionala  |  Dispozitii plata  |  Judecatorii parchete tribunale  |  Organizare conferinte  |  Organizare evenimente  |  Personal serviciu  |  Programarea concediilor de odihna  |  Programul de functionare  |  Relatii de munca   |  Rolul judecatorului   |  Sedintele de judecata  |  Seminarii internationale  |  Seminarii si conferinte  | 
Inapoi la GHIDUL SERVICIILOR
Email: Parola:
 


 
Nume firma  
Nume site ~ www.ghidul.ro/  
  Exemplu: www.ghidul.ro/nume-firma  
Persoana de contact  
Telefon  
Email  
  * Toate campurile sunt obligatorii.  
In cel mai scurt timp veti fi contactat de catre redactie.