Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), Bucuresti Afisari: 2137
Categorie: ARHITECTURA, CONSTRUCTII, AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE >> Constructii civile (executie) Vizitatori: 761
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
Bd. Unirii , Nr.61, bloc F3, Sector 3, Bucuresti
-------------------------
Phone: Telefon
  0213076719 int 3000; 0213206122
-------------------------
Web: Internet
  email: relpub@anl.ro
  site: www.anl.ro

 
Locuinte prin credit ipotecar  
Detalii  video  

Dacă dori?i să cumpăra?i o locuin?ă construită prin Programul Credit ipotecar pute?i să parcurge?i următorii pa?i:

1. Cererea tip. ANL vă pune la dispozi?ie cereri tip pentru construc?ia de locuin?e prin intermediul oficiilor po?tale. Prin completarea cererii tip solicitantul oferă date de identificare:

 • numele ?i prenumele;
 • vârsta;
 • starea civilă;
 • adresa, localitatea de re?edin?ă;

precum ?i precizări în legatură cu solicitarea construirii unei locuin?e prin ANL (tip imobil - casa sau apartament, număr de camere, localitate etc.). Cererile tip (completate de solicitan?i) se transmit către ANL, prin po?tă, recomandat cu confirmare de primire. ANL înregistrează toate cererile primite, în ordinea sosirii.

De asemenea, solicitan?ii se pot înscrie ?i online, completând acest FORMULAR.

După înscrierea în baza de date, solicitan?ii se vor informa periodic asupra amplasamentelor promovate, la sediul Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e (Departamentul de Rela?ii cu Publicul - telefon 021/320.61.22) sau pe site-ul institu?iei. Persoanele interesate de un amplasament se vor prezenta în vederea înscrierii la loca?ia ?i în perioada anun?ate de ANL.

2. Dosarul de solvabilitate. În momentul pregătirii unui amplasament pentru ofertare, oferta este prezentată solicitan?ilor. Solicitan?ii care acceptă oferta prezentată primesc o adresă către una din băncile finan?atoare în vederea întocmirii dosarului de solvabilitate.

3. Declara?ia notarială. Odată cu adresa de întocmire a dosarului de solvabilitate, solicitan?ii mai primesc o declara?ie care, în cazul în care cererea de locuin?e este mai mare decât oferta, se va autentifica la notariat. Aceasta cuprinde datele personale ale solicitantului, în baza cărora se acordă un punctaj necesar pentru repartizarea locuin?ei. Formularul tip de declara?ie privind datele personale poate fi descărcat aici.

4. Certificatele de solvabilitate. După întocmirea dosarelor de solvabilitate ?i analizarea acestora, băncile transmit către ANL certificatele de solvabilitate ale solicitan?ilor de credit. Solicitan?ii de credit transmit agen?iei declara?ia completată ?i autentificată.

5. Listele de priorită?i. Pentru solicitan?ii care au certificate de solvabilitate ?i declara?ia autentificată transmisă agen?iei, se întocmesc listele de priorită?i în ordinea descrescătoare a punctajului ob?inut de către fiecare solicitant. Solicitan?ii sunt invita?i la contractare în ordinea descrescătoare a punctajului ob?inut.

6. Semnarea contractului de mandat. Primul contract semnat de către beneficiar cu ANL este contractul de mandat. Împreună cu contractul de mandat solicitantul prime?te ?i comunicarea către bancă în vederea ob?inerii ofertei ferme de creditare.

7. Oferta fermă de creditare. Oferta fermă de creditare trebuie trimisă agen?iei pentru programarea solicitantului la semnarea contractului de construire. La primirea ofertei ferme de creditare, beneficiarul locuin?ei trebuie să ateste existen?a sumei necesare depunerii avansului.

8. Contractul de construire. Contractul de construire se semnează în forma autentică sau cu legalizare de semnatură, urmând a fi notat în cartea funciară. După notarea contractului de construire, beneficiarul locuin?ei se prezintă la banca în vederea semnării contractului de credit ipotecar ?i a contractului de ipotecă.

9. Contractul de credit ipotecar. Contractul de credit ipotecar se semnează de către beneficiarul locuin?ei ?i banca finan?atoare. Odată cu semnarea contractului de credit ipotecar se semnează ?i contractul de ipotecă, prin care beneficiarul de credit ipotechează locuin?a în favoarea băncii finan?atoare până la rambursarea integrală a creditului. Beneficiarul încheie în acest moment ?i o poli?ă de asigurare a locuin?ei.

10. Ordinul de începere a lucrărilor. După parcurgerea acestor etape, ANL dă ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea locuin?ei. În contractul de construire se prevede un termen de 24 de luni pentru finalizarea locuin?ei de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

IMPORTANT: Persoana care solicită un credit trebuie sa fie angajată cu contract de muncă pe perioada nedeterminată, iar prin veniturile pe care le ob?ine (la nivel de familie) să poată garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului în cadrul întocmirii dosarului de solvabilitate se iau în calcul veniturile solicitantului, ale so?ului/so?iei (unde este cazul) sau veniturile ob?inute de al?i membri ai familiei care pot participa la plata creditului. Membrii familiei pot fi numai rudele de gradul I.

Prin excepţie, dacă în termen de 90 de zile de la publicarea intenţiei de realizare a unui bloc de locuinţe în cadrul programului nu se contractează toate locuinţele, pot contracta o locuinţă şi beneficiarii care asigură contravaloarea locuinţei doar din resurse proprii.

BĂNCI PARTENERE

 • BRD Groupe Societe Generale
 • Piraeus Bank
 • Raiffeisen Banca Pentru Locuinte
 • CEC Bank
 • Banca Comerciala Româna
 • Raiffeisen Bank
 • Banca Transilvania
 • Alpha Bank

Repartizarea locuin?elor solicitan?ilor se efectuează astfel:

În cazul în care cererea de locuin?e este mai mică decât oferta, ANL va proceda la atribuirea lor în ordinea depunerii certificatelor de solvabilitate de către solicitan?i până la contractarea tuturor locuin?elor prevăzute în proiect.

 
Galerie foto (1)
[Image #1]
Prezentare video