Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), Bucuresti Afisari: 2137
Categorie: ARHITECTURA, CONSTRUCTII, AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE >> Constructii civile (executie) Vizitatori: 761
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
Bd. Unirii , Nr.61, bloc F3, Sector 3, Bucuresti
-------------------------
Phone: Telefon
  0213076719 int 3000; 0213206122
-------------------------
Web: Internet
  email: relpub@anl.ro
  site: www.anl.ro

 
Locuinte pentru tineri destinate închirierii  
Detalii  

Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 ?i 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuin?e construite prin ANL ?i destinate închirierii, persoane care nu î?i permit să cumpere sau să închirieze o locuin?ă de pe pia?a liberă.

Tinerii î?i pot depune cererile ?i dosarele la autorită?ile publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află aceste locuin?e.

Tinerii care ?i-au depus dosarele ?i au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuin?ă pot primi reparti?ii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor de construc?ie sunt asigurate de la bugetul de stat, credite interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii anteriori, precum şi din alte surse legal constituite.

Locuinţele (apartamente cu una sau două camere în clădiri cu regim de înălţime redus) sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile locale/centrale,cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor.

De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare.

Locuinţele pentru tineri sunt construite prin ANL, iar după finalizarea lucrărilor sunt predate autorită?ilor publice locale  în vederea administrării ?i repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces la astfel de locuin?e.

Criteriile-cadru de acces la locuinţele pentru tineri şi criteriile de ierarhizare în baza cărora autorită?ile stabilesc listele de prioritate sunt prevăzute în HG nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si completarile ulterioare (Anexa 11 este prezentată mai jos).

Autorităţile publice locale repartizează tinerilor aceste locuinţe, în func?ie de ordinea stabilită prin listele de prioritate întocmite în baza prevederilor legale ?i în limita fondului locativ disponibil în acest scop, stabilesc ?i încasează chiria ?i pot vinde apartamentele numai la cererea chiria?ilor care le ocupă, cu respectarea condi?iilor prevăzute de lege.

După minimum un an de închiriere neîntreruptă, chiriaşii au posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, fără ca vânzarea să fie condi?ionată de vârsta solicitan?ilor (achitând integral pre?ul locuin?elor din sursele proprii ?i/sau credite ipotecare contractate de la institu?ii financiare autorizate, inclusiv cu garan?ia statului (credite acordate prin programul Prima Casă), în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minim 15% din valoarea de vânzare, direct către autorită?ile publice locale care administrează locuin?ele).

Valoarea de înlocuire pe mp care este utilizată pentru calcularea pre?ului de vânzare a locuinţelor iniţial închiriate este actualizată anual. Valoarea de înlocuire actuală este de 1.916,42 lei/mp, inclusiv TVA.

Sumele rezultate din vânzarea acestor apartamente se utilizează pentru construirea prin ANL a altor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

IMPORTANT

Locuin?ele pentru tineri pot fi cumpărate după o perioadă de închiriere de minim un an. Dacă locui?i cu chirie într-o locuin?ă construită prin ANL pe care dori?i să o cumpăra?i, vă rugăm să vă adresa?i primăriilor pe a căror rază administrativă sunt construite locuin?ele respective.

ANEXA 11 la Normele metodologice aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu completările şi modificările ulterioare

CRITERII-CADRU

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

 

    A. Criterii de acces la locuinţă:

    1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

    Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 
Galerie foto (1)
[Image #1]
 
Administrare case  |  Constructii locuinte  |  Constructii tehnico edilitare  |  Contractul de asigurare  |  Contractul de mandat  |  Credite ipotecare  |  Datele de identificare   |  Drept administrativ  |  Drept administrativ  |  Drept de proprietate  |  Drept locativ  |  Dreptul de proprietate  |  Guvernul romaniei   |  Inchirieri apartamente  |  Inchirieri locuinte  |  Modul de administrare  |  Normele metodologice   |  Proiecte de canalizare  |  Proiecte locuinte  |  Rate lunare  |  Roi dinate   | 
Inapoi la GHIDUL SERVICIILOR
Email: Parola:
 


 
Nume firma  
Nume site ~ www.ghidul.ro/  
  Exemplu: www.ghidul.ro/nume-firma  
Persoana de contact  
Telefon  
Email  
  * Toate campurile sunt obligatorii.  
In cel mai scurt timp veti fi contactat de catre redactie.