MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Afisari: 2329
Categorie: SERVICII PUBLICE >> Ministere si institutii de interes public Vizitatori: 1094
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1,
-------------------------
Phone: Telefon
  021.307.70.80; 021.264.87.05
-------------------------
Web: Internet
  email:
  site: www.mai.gov.ro

 
Cazier judiciar  
Detalii

PERSOANA FIZICĂ   

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din Romania, persoanele fizice interesate pot depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la ghişeele subunităţilor de poliţie de la locul de naştere, domiciliu/ reşedinţă însoţită de:

 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de inregistrare a cetatenilor U.E., carte de rezidenta, carte de rezidenta permanenta, permis de sedere temporara sau permanenta, aflate în termen de valabilitate);

 • timbru fiscal în valoare de 2 lei;

 • chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Persoanele domiciliate în strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;

 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

În situatia în care cererea se depune prin imputernicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii , care se va depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului (care poate fi cetăţean roman sau cetatean strain cu reşedinta în Romania):

 • în original – dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar;

 • în copie - dacă procura are un obiect generic, ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Procurile intocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba romana, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

Cand certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă la unitatea de poliţie de la locul de naştere, de domiciliu ori de reşedinţă; sau în cel mult 30 de zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabil 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Certificatele de cazier judiciar se pot elibera „pe loc”, persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • sunt nascute în România şi au atribuit CNP;

 • depun cererea-tip la unităţile de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu/reşedinţă;

 • nu sunt inscrise în cazierul judiciar (nu sunt cunoscute cu antecedente penale).

Subunitatile de politie care elibereaza certificate de cazier judiciar, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul, constituite în acest scop, se găsesc afişate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, respectiv, Poliţia Capitalei.

 

II. PERSOANA JURIDICĂ   

Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor, respectiv Direcţia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

 

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru al persoanei juridice.

 

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:

 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);

 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

 • copie certificat constatator;

 • chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;

 • timbru fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

 

 

RECTIFICAREA DATELOR INSCRISE ÎN CAZIERUL JUDICIAR

 

 

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor inscrise sau a notarilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

 

Cererea de rectificare trebuie motivata, însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

 

Certificatul de cazier judiciar eliberat în condiţiile de mai sus, este scutit de taxa de timbru şi de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

 

Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

 

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.

 

Contestaţia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.

 

 

 

DREPTURILE PERSOANEI IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi formaţiunilor teritoriale de profil au obligaţia de a utiliza datele de identificare şi adresele cetăţenilor români în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

 

Scopul colectării datelor din cazierul judiciar este: prevenirea şi combaterea faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală, mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanţilor legali ai acesteia, instanţelor judecătoreşti, parchetelor, poliţiei, instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.

 
Galerie foto (1)
[Image #1]
 
asistenta sociala   |  certificatul fiscal  |  Accidente de circulatie   |  Acte conventia haga  |  Acte deces  |  Acte divort copii minori intelegere  |  Acte emise de autoritatile publice  |  Acte necesare eliberare permis port arma  |  Acte necesare inregistrare nou nascut  |  Acte notariale  |  Acte preschimbarea buletinelor identitate  |  Actele juridice intocmite   |  Actele stare civila cetatenilor romani strainatate  |  Activitati comerciale  |  Activitati culturale  |  Actul de deces original  |  Adeverinte medicale  |  Administrarea bazelor date  |  Administrarea domeniului public  |  Agentia nationala de cadastru  |  Agentia nationala de cadastru si publicitate imobiliara  |  Agentia nationala sport  |  Aparare drepturi fundamentale persoane  |  Apararea drepturilor   |  Apararea drepturilor fundamentale ale omului  |  Apostila certificate domiciliu  |  Apostila haga  |  Apostila institutiei prefectului  |  Arme aer comprimat  |  Arme lungi vanatoare  |  Arme munitie  |  Arme neletale  |  Arme tir  |  Arme tir sportiv  |  Arme vanatoare  |  Asistenta aparare  |  Asistenta civila  |  Asistenta juridica  |  Asistenta juridica persoane fizice  |  Asistenta nastere  |  Asociatia vanatorilor pescarilor sportivi romania  |  Atestare acte  |  Atestare acte juridice  |  Atributiile executorului judecatoresc  |  Autoritatea nationala vamilor  |  Autoritatea serviciului public asistenta sociala  |  Autorizare persoane fizice  |  Autorizare procurare arme letale  |  Autorizatie arme tir sportiv  |  Autorizatie circulatie provizorie  |  Autorizatie de mediu   |  Autorizatii mediu  |  Autorizatii transport  |  Aviz psihologic arme munitii  |  Avizare operatori jocuri noroc  |  Avizul organelor de politie  |  Buletinul identitate termen valabilitate  |  Calatorii afaceri  |  Capital social  |  Carte identitate provizorie romania  |  Cartea identitate provizorie  |  Cartea identitate vehicul  |  Carti fotografie  |  Carti straine  |  Cazier judiciar misiunile diplomatice romania  |  Cazier judiciar oficiile consulare romania  |  Cazier judiciar persoana juridica  |  Cazier persoane domiciliate strainatate  |  Cazinouri  |  Centrul informatic national ministerului administratiei internelor  |  Centrul national sanatate mintala antidrog  |  Centrul national sis  |  Cerere eliberare permis arma  |  Cererile eliberarea actelor identitate  |  Certificat cazier judiciar  |  Certificat cazier judiciar persoane fizice  |  Certificat de atestare fiscala   |  Certificat de nastere  |  Certificat dobandirea cetateniei romane  |  Certificat fiscal   |  Certificat medical arme vanatoare  |  Certificat mediu  |  Certificate cazier fiscal  |  Certificate deces  |  Certificate evitarea dublei impuneri  |  Certificate stare civila straini  |  Certificatul casatorie parintilor  |  Certificatul de casatorie   |  Certificatul de casatorie civila  |  Certificatul de deces  |  Certificatul de nastere in original  |  Certificatul divort  |  Cetatenia romana  |  Clubul sportiv dinamo bucuresti  |  Concursuri copii  |  Conform contractului  |  Constatator de deces  |  Contract leasing  |  Contractul de munca  |  Contravaloarea taxei extrajudiciare timbru  |  Conventia de la haga  |  Conventiei de la haga  |  Copii acte   |  Copii legalizate  |  Copii legalizate certificatele stare civila  |  Curierat bucuresti  |  Curierat rapid  |  Datele de domiciliu   |  Datele de identificare   |  Deces intocmirea actelor  |  Declaratie taxe si impozite   |  Declaratii privind statutul civil persoanei  |  Deteriorarea actului identitate detinut anterior  |  Directia de evidenta a populatiei bucuresti  |  Directia evidenta persoanelor administrarea bazelor date  |  Directia generala anticoruptie  |  Directia generala evidenta persoanelor  |  Directia generala informatii protectie interna  |  Directia generala pasapoarte  |  Directia generala prevenirea combaterea terorismului  |  Distrugerea certificatului inmatriculare auto  |  Divorturi cale administrativa  |  Documente consulare   |  Documente vamale vehicule  |  Documentul eliberat autoritatile straine  |  Domeniul apararea drepturilor omului  |  Dosarul gratiere individuala  |  Dovada adresei domiciliu  |  Drept comunitar  |  Drept de proprietate  |  Drept fiscal  |  Dreptul afacerilor  |  Dreptul de proprietate  |  Drepturile copiilor participare  |  Drepturile persoanelor condamnate  |  Drepturile reale   |  Eliberare acte medicale  |  Eliberare acte medicale  |  Eliberare de acte medicale  |  Eliberare pasaport  |  Eliberare vize cetateni romani  |  Eliberarea actului identitate schimbarea domiciliului  |  Eliberarea permisului port arma  |  Eliberarea primului act identitate  |  Evidenta date personal  |  Evidenta personalului  |  Evidenta persoanelor administrarea bazelor date  |  Exploatare economica copii  |  Fara taxe suplimentare  |  Federatia romana schi biatlon  |  Federatia romana tir sportiv  |  Formare profesionala  |  Fotografie recenta  |  Fotografii color  |  Fotografii starea civila  |  Hotarare divort definitiva irevocabila  |  Hotarare judecatoreasca  |  Hotararea judecatoreasca  |  Import export  |  Infractiuni contra sigurantei nationale  |  Inmatricularea permanenta auto  |  Inmatriculari auto  |  Inregistrare copil nastere  |  Inregistrarea tardiva a nasterii  |  Inscrierea mentiuni schimbarea numelui  |  Inscrierea mentiunii casatorie  |  Inspectoratul general aviatie  |  Institutii de interes public  |  Intocmirea actului stare civila  |  Jandarmeria romana  |  Jocuri de societate  |  Jocuri noroc  |  Leasing persoane fizice  |  Leasing auto  |  Legea statutul politistului  |  Legislatia in vigoare  |  Legislatia romana  |  Legislatia romana in vigoare  |  Libera circulatie date personal  |  Licente servicii comunitare  |  Limbi straine  |  Locul de munca  |  Medici familie sector 1  |  Medici familie sector 5  |  Ministere si institutii de interes public  |  Ministerul administratiei internelor  |  Ministerului afacerilor externe   |  Misiunile diplomatice  |  Modificarea hotararii guvernului   |  Munitie vanatoare  |  Nastere asistenta  |  Nastere certificate  |  Nastere pregatire  |  Notar imobil dobandire mostenire  |  Notari publici sector 5  |  Nu are sediul social  |  Obtinerea certificatului atestare fiscala  |  Obtinerea certificatului cazier judiciar  |  Obtinerea permisului sedere temporara  |  Obtinerea vizei intrare frontiera  |  Oficiile consulare  |  Oficiul roman imigrari  |  Operator date caracter personal  |  Operatorii economici   |  Participare concursuri tir sportiv  |  Pasapoarte diplomatice serviciu  |  Permis sedere temporara romani  |  Permis sedere temporara romania  |  Permise inmatriculari auto  |  Persoana juridica   |  Persoane domiciliate strainatate cazier judiciar  |  Persoane juridice romane  |  Persoanele fizice puse interdictie  |  Persoanelor fizice si juridice  |  Personal serviciu  |  Pierdere pasaportul romanesc  |  Politia frontiera romana  |  Port document  |  Posesorii armelor neletale  |  Prelucrarea datelor caracter personal  |  Prevenire combatere terorismului  |  Prima de asigurare  |  Procedura generala  |  Procura notariala imputernicire avocatiala  |  Procuri autentificate misiunile diplomatice  |  Procuri autentificate notar public  |  Procurile intocmite republica moldova  |  Programul cu publicul jandarmeria bucuresti  |  Protectia datelor   |  Protectia datelor caracter personal  |  Protectia persoane  |  Protectie situatii urgenta  |  Publicitate agentii  |  Publicitate imobiliara  |  Rectificare cazierul judiciar  |  Regia autonoma registrul auto roman  |  Regimul strainilor in romania  |  Registrul auto roman  |  Registrul national evidenta testamentelor autentice  |  Reglementarea serviciilor comunitare  |  Reprezentantii legali  |  Schimbarea domiciliului din strainatate in romania  |  Schimbarea numelui familie  |  Sediul persoanei juridice  |  Sediul social  |  Servicii locale asistenta sociala  |  Serviciile publice comunitare evidenta persoanelor  |  Serviciu medical   |  Serviciul evidenta informatizata populatiei  |  Serviciul public comunitar evidenta persoanelor  |  Serviciul public comunitar local evidenta persoanelor  |  Stabilire domiciliu romania  |  Stabilirea domiciliului in romania  |  Stabilirea domiciliului minorului  |  Statutul civil cetatenilor romani strainatate  |  Straini stabilirea domiciliului romania  |  Supralegalizare hotarari judecatoresti  |  Taxa judiciara timbru  |  Taxe de timbru  |  Taxe si impozite  |  Timbru fiscal  |  Tir sportiv  |  Titlul executoriu original  |  Titular al dreptului   |  Transcrierea certificatelor stare civila  |  Transcrierea documentelor straine in romania  |  Transcrierea dreptului proprietate vehicul  |  Transport autovehicule  |  Transport calatorii afaceri  |  Transport persoane romania  |  Transport public local  |  Turism afaceri  |  Vanatoare arme  |  Vehicule noi  |  Verificare stare imobil  |  Vize rezidenta temporara  |  Zile lucratoare  | 
Inapoi la GHIDUL SERVICIILOR
Email: Parola:
 


 
Nume firma  
Nume site ~ www.ghidul.ro/  
  Exemplu: www.ghidul.ro/nume-firma  
Persoana de contact  
Telefon  
Email  
  * Toate campurile sunt obligatorii.  
In cel mai scurt timp veti fi contactat de catre redactie.