MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Afisari: 2247
Categorie: SERVICII PUBLICE >> Ministere si institutii de interes public Vizitatori: 1027
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1,
-------------------------
Phone: Telefon
  021.307.70.80; 021.264.87.05
-------------------------
Web: Internet
  email:
  site: www.mai.gov.ro

 
Cazier judiciar  
Detalii

PERSOANA FIZICĂ   

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar din Romania, persoanele fizice interesate pot depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la ghișeele subunităților de poliție de la locul de naștere, domiciliu/ reședință însoțită de:

 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de inregistrare a cetatenilor U.E., carte de rezidenta, carte de rezidenta permanenta, permis de sedere temporara sau permanenta, aflate în termen de valabilitate);

 • timbru fiscal în valoare de 2 lei;

 • chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Persoanele domiciliate în strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • în țară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;

 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.

În situatia în care cererea se depune prin imputernicit, aceasta va fi însoțită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului și de procura autentificată în condițiile legii , care se va depune la locul de domiciliu sau de reședință al împuternicitului (care poate fi cetățean roman sau cetatean strain cu reședinta în Romania):

 • în original – dacă procura are ca obiect obținerea certificatului de cazier judiciar;

 • în copie - dacă procura are un obiect generic, ce presupune și obținerea certificatului de cazier judiciar.

Procurile intocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba romana, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

Cand certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soțul persoanei condamnate, ascendenții, frații ori surorile celui condamnat sau ai soțului acestuia.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă la unitatea de poliție de la locul de naștere, de domiciliu ori de reședință; sau în cel mult 30 de zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabil 6 luni de la data primirii și numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Certificatele de cazier judiciar se pot elibera „pe loc”, persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

 • sunt nascute în România și au atribuit CNP;

 • depun cererea-tip la unitățile de poliție de la locul de naștere ori de domiciliu/reședință;

 • nu sunt inscrise în cazierul judiciar (nu sunt cunoscute cu antecedente penale).

Subunitatile de politie care elibereaza certificate de cazier judiciar, precum și programul ghișeelor de lucru cu publicul, constituite în acest scop, se găsesc afișate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Poliție Județene, respectiv, Poliția Capitalei.

 

II. PERSOANA JURIDICĂ   

Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor, respectiv Direcția Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

 

Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la unitatea de poliție pe raza căreia își are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru al persoanei juridice.

 

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:

 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);

 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

 • copie certificat constatator;

 • chitanța de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;

 • timbru fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

 

 

RECTIFICAREA DATELOR INSCRISE ÎN CAZIERUL JUDICIAR

 

 

Persoana care figurează în evidența cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor inscrise sau a notarilor provizorii dacă acestea nu corespund situației reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale.

 

Cererea de rectificare trebuie motivata, însoțită de actele doveditoare și se adresează unității de poliție care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susținerile petiționarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o mențiune greșită, procedează la rectificarea datelor și comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

 

Certificatul de cazier judiciar eliberat în condițiile de mai sus, este scutit de taxa de timbru și de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

 

Unitatea de poliție va comunica petiționarului modul de soluționare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

 

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestație, inclusiv pentru situația în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unității de poliție, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competență domiciliază.

 

Contestația este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunțată este definitivă și irevocabilă.

 

 

 

DREPTURILE PERSOANEI IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și formațiunilor teritoriale de profil au obligația de a utiliza datele de identificare și adresele cetățenilor români în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

 

Scopul colectării datelor din cazierul judiciar este: prevenirea și combaterea faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală, mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și, în general, a ordinii de drept.

 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, instanțelor judecătorești, parchetelor, poliției, instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice.

 
Galerie foto (1)
[Image #1]
 
asistenta sociala   |  certificatul fiscal  |  Accidente de circulatie   |  Acte conventia haga  |  Acte deces  |  Acte divort copii minori intelegere  |  Acte emise de autoritatile publice  |  Acte necesare eliberare permis port arma  |  Acte necesare inregistrare nou nascut  |  Acte notariale  |  Acte preschimbarea buletinelor identitate  |  Actele juridice intocmite   |  Actele stare civila cetatenilor romani strainatate  |  Activitati comerciale  |  Activitati culturale  |  Actul de deces original  |  Adeverinte medicale  |  Administrarea bazelor date  |  Administrarea domeniului public  |  Agentia nationala de cadastru  |  Agentia nationala de cadastru si publicitate imobiliara  |  Agentia nationala sport  |  Aparare drepturi fundamentale persoane  |  Apararea drepturilor   |  Apararea drepturilor fundamentale ale omului  |  Apostila certificate domiciliu  |  Apostila haga  |  Apostila institutiei prefectului  |  Arme aer comprimat  |  Arme lungi vanatoare  |  Arme munitie  |  Arme neletale  |  Arme tir  |  Arme tir sportiv  |  Arme vanatoare  |  Asistenta aparare  |  Asistenta civila  |  Asistenta juridica  |  Asistenta juridica persoane fizice  |  Asistenta nastere  |  Asociatia vanatorilor pescarilor sportivi romania  |  Atestare acte  |  Atestare acte juridice  |  Atributiile executorului judecatoresc  |  Autoritatea nationala vamilor  |  Autoritatea serviciului public asistenta sociala  |  Autorizare persoane fizice  |  Autorizare procurare arme letale  |  Autorizatie arme tir sportiv  |  Autorizatie circulatie provizorie  |  Autorizatie de mediu   |  Autorizatii mediu  |  Autorizatii transport  |  Aviz psihologic arme munitii  |  Avizare operatori jocuri noroc  |  Avizul organelor de politie  |  Buletinul identitate termen valabilitate  |  Calatorii afaceri  |  Capital social  |  Carte identitate provizorie romania  |  Cartea identitate provizorie  |  Cartea identitate vehicul  |  Carti fotografie  |  Carti straine  |  Cazier judiciar misiunile diplomatice romania  |  Cazier judiciar oficiile consulare romania  |  Cazier judiciar persoana juridica  |  Cazier persoane domiciliate strainatate  |  Cazinouri  |  Centrul informatic national ministerului administratiei internelor  |  Centrul national sanatate mintala antidrog  |  Centrul national sis  |  Cerere eliberare permis arma  |  Cererile eliberarea actelor identitate  |  Certificat cazier judiciar  |  Certificat cazier judiciar persoane fizice  |  Certificat de atestare fiscala   |  Certificat de nastere  |  Certificat dobandirea cetateniei romane  |  Certificat fiscal   |  Certificat medical arme vanatoare  |  Certificat mediu  |  Certificate cazier fiscal  |  Certificate deces  |  Certificate evitarea dublei impuneri  |  Certificate stare civila straini  |  Certificatul casatorie parintilor  |  Certificatul de casatorie   |  Certificatul de casatorie civila  |  Certificatul de deces  |  Certificatul de nastere in original  |  Certificatul divort  |  Cetatenia romana  |  Clubul sportiv dinamo bucuresti  |  Concursuri copii  |  Conform contractului  |  Constatator de deces  |  Contract leasing  |  Contractul de munca  |  Contravaloarea taxei extrajudiciare timbru  |  Conventia de la haga  |  Conventiei de la haga  |  Copii acte   |  Copii legalizate  |  Copii legalizate certificatele stare civila  |  Curierat bucuresti  |  Curierat rapid  |  Datele de domiciliu   |  Datele de identificare   |  Deces intocmirea actelor  |  Declaratie taxe si impozite   |  Declaratii privind statutul civil persoanei  |  Deteriorarea actului identitate detinut anterior  |  Directia de evidenta a populatiei bucuresti  |  Directia evidenta persoanelor administrarea bazelor date  |  Directia generala anticoruptie  |  Directia generala evidenta persoanelor  |  Directia generala informatii protectie interna  |  Directia generala pasapoarte  |  Directia generala prevenirea combaterea terorismului  |  Distrugerea certificatului inmatriculare auto  |  Divorturi cale administrativa  |  Documente consulare   |  Documente vamale vehicule  |  Documentul eliberat autoritatile straine  |  Domeniul apararea drepturilor omului  |  Dosarul gratiere individuala  |  Dovada adresei domiciliu  |  Drept comunitar  |  Drept de proprietate  |  Drept fiscal  |  Dreptul afacerilor  |  Dreptul de proprietate  |  Drepturile copiilor participare  |  Drepturile persoanelor condamnate  |  Drepturile reale   |  Eliberare acte medicale  |  Eliberare acte medicale  |  Eliberare de acte medicale  |  Eliberare pasaport  |  Eliberare vize cetateni romani  |  Eliberarea actului identitate schimbarea domiciliului  |  Eliberarea permisului port arma  |  Eliberarea primului act identitate  |  Evidenta date personal  |  Evidenta personalului  |  Evidenta persoanelor administrarea bazelor date  |  Exploatare economica copii  |  Fara taxe suplimentare  |  Federatia romana schi biatlon  |  Federatia romana tir sportiv  |  Formare profesionala  |  Fotografie recenta  |  Fotografii color  |  Fotografii starea civila  |  Hotarare divort definitiva irevocabila  |  Hotarare judecatoreasca  |  Hotararea judecatoreasca  |  Import export  |  Infractiuni contra sigurantei nationale  |  Inmatricularea permanenta auto  |  Inmatriculari auto  |  Inregistrare copil nastere  |  Inregistrarea tardiva a nasterii  |  Inscrierea mentiuni schimbarea numelui  |  Inscrierea mentiunii casatorie  |  Inspectoratul general aviatie  |  Institutii de interes public  |  Intocmirea actului stare civila  |  Jandarmeria romana  |  Jocuri de societate  |  Jocuri noroc  |  Leasing persoane fizice  |  Leasing auto  |  Legea statutul politistului  |  Legislatia in vigoare  |  Legislatia romana  |  Legislatia romana in vigoare  |  Libera circulatie date personal  |  Licente servicii comunitare  |  Limbi straine  |  Locul de munca  |  Medici familie sector 1  |  Medici familie sector 5  |  Ministere si institutii de interes public  |  Ministerul administratiei internelor  |  Ministerului afacerilor externe   |  Misiunile diplomatice  |  Modificarea hotararii guvernului   |  Munitie vanatoare  |  Nastere asistenta  |  Nastere certificate  |  Nastere pregatire  |  Notar imobil dobandire mostenire  |  Notari publici sector 5  |  Nu are sediul social  |  Obtinerea certificatului atestare fiscala  |  Obtinerea certificatului cazier judiciar  |  Obtinerea permisului sedere temporara  |  Obtinerea vizei intrare frontiera  |  Oficiile consulare  |  Oficiul roman imigrari  |  Operator date caracter personal  |  Operatorii economici   |  Participare concursuri tir sportiv  |  Pasapoarte diplomatice serviciu  |  Permis sedere temporara romani  |  Permis sedere temporara romania  |  Permise inmatriculari auto  |  Persoana juridica   |  Persoane domiciliate strainatate cazier judiciar  |  Persoane juridice romane  |  Persoanele fizice puse interdictie  |  Persoanelor fizice si juridice  |  Personal serviciu  |  Pierdere pasaportul romanesc  |  Politia frontiera romana  |  Port document  |  Posesorii armelor neletale  |  Prelucrarea datelor caracter personal  |  Prevenire combatere terorismului  |  Prima de asigurare  |  Procedura generala  |  Procura notariala imputernicire avocatiala  |  Procuri autentificate misiunile diplomatice  |  Procuri autentificate notar public  |  Procurile intocmite republica moldova  |  Programul cu publicul jandarmeria bucuresti  |  Protectia datelor   |  Protectia datelor caracter personal  |  Protectia persoane  |  Protectie situatii urgenta  |  Publicitate agentii  |  Publicitate imobiliara  |  Rectificare cazierul judiciar  |  Regia autonoma registrul auto roman  |  Regimul strainilor in romania  |  Registrul auto roman  |  Registrul national evidenta testamentelor autentice  |  Reglementarea serviciilor comunitare  |  Reprezentantii legali  |  Schimbarea domiciliului din strainatate in romania  |  Schimbarea numelui familie  |  Sediul persoanei juridice  |  Sediul social  |  Servicii locale asistenta sociala  |  Serviciile publice comunitare evidenta persoanelor  |  Serviciu medical   |  Serviciul evidenta informatizata populatiei  |  Serviciul public comunitar evidenta persoanelor  |  Serviciul public comunitar local evidenta persoanelor  |  Stabilire domiciliu romania  |  Stabilirea domiciliului in romania  |  Stabilirea domiciliului minorului  |  Statutul civil cetatenilor romani strainatate  |  Straini stabilirea domiciliului romania  |  Supralegalizare hotarari judecatoresti  |  Taxa judiciara timbru  |  Taxe de timbru  |  Taxe si impozite  |  Timbru fiscal  |  Tir sportiv  |  Titlul executoriu original  |  Titular al dreptului   |  Transcrierea certificatelor stare civila  |  Transcrierea documentelor straine in romania  |  Transcrierea dreptului proprietate vehicul  |  Transport autovehicule  |  Transport calatorii afaceri  |  Transport persoane romania  |  Transport public local  |  Turism afaceri  |  Vanatoare arme  |  Vehicule noi  |  Verificare stare imobil  |  Vize rezidenta temporara  |  Zile lucratoare  | 
Inapoi la GHIDUL SERVICIILOR
Email: Parola:
 


 
Nume firma  
Nume site ~ www.ghidul.ro/  
  Exemplu: www.ghidul.ro/nume-firma  
Persoana de contact  
Telefon  
Email  
  * Toate campurile sunt obligatorii.  
In cel mai scurt timp veti fi contactat de catre redactie.