Casa de Avocatura si Mediere Radulescu si Asociatii Bucuresti Afisari: 3271
Categorie: AFACERI >> Avocati, juristi Vizitatori: 1363
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
Sos.Iancului, nr. 6, Bl.113B , Et.3, Ap.13, Sect.2,
-------------------------
Phone: Telefon
  0725.126.126; 021.250.88.59
-------------------------
Web: Internet
  email: office@radulescusiasociatii.ro
  site: www.radulescusiasociatii.ro

 
Intrbari fregvente  
Detalii  
 • Care este procedura prin care se poate recupera un debit de la o societate comerciala?
 • Legea romana prevede doua posibilitati distincte de recuperare a unui debit, constituite in doua proceduri - o procedura generala (pe calea dreptului comun) si o procedura speciala (reglementata de OG nr. 5/2001).
 • Care sunt posibilitatile pentru mai multi mostenitori de a iesi din indiviziune asupra unei proprietati?
 • Legea romana prevede doua modalitati de partaj - partajul voluntar si partajul judiciar. Partajul voluntar presupune ca mostenitorii sa isi imparta de comun acord proprietatea in conformitate cu cota parte a fiecaruia dintre ei. Partajul judiciar este efectuat de catre instanta de judecata care imparte proprietatea intre mostenitori tinand seama de mai multe criterii, printre care amintim cota parte a fiecaruia dintre mostenitori.
 •  Cate forme de societati exista în Romania?
 • Prin prevederile art. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata (legea societatilor comerciale), se instituie 5 forme de societati comerciale si anume: societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societati cu raspundere limitata. Alegerea formei societatii poate fi facuta in mod liber de catre viitorii asociati, in functie de o serie de elemente, cum ar fi: amploarea comertului, fondurile de care se dispune sau numarul de asociati.
 •  Este obligatoriu ca o societate comerciala cu capital strain sa aiba in componenta un asociat cetatea roman?
 • Prin dispozitiile art. 1 alin 2 din Legea nr. 31/1990 republicata s-a statuat ca: "societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane", astfel ca societatea comerciala are o nationalitate proprie, distincta de cetateniile sau nationalitatile persoanelor fizice/ juridice care o compun. In consecinta, datorita faptului ca nici o prevedere expresa a Legii nr. 31/1990 republicata nu impune introducerea in structura asociatilor / actionarilor a unei persoane fizice sau juridice, optiunea pentru aceasta varianta ramane la liberul arbitru al vointei societare.
 •   Societatea comerciala constituita pe teritoriul Romaniei poate fi administrata doar de un cetatean strain?
 • In lipsa unei interdictii care sa fie cuprinsa in reglementarile Legii nr. 31/1990 republicate, raspunsul nu poate fi decat afirmativ. Totusi exista impuse conditii obligatorii privind capacitatea si moralitatea cerute a fi indeplinite pentru a putea accede la functia de administrator. Prin norma de trimitere a art. 135, persoana desemnata in calitate de administrator trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu si sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si pentru oricare dintre infractiunile prevazute in Titlul 8 al Legii 31/1990 republicate.Ceea ce este de retinut este ca aceste conditii trebuie intrunite atat la numirea in functie cat si toata durata exercitarii acesteia.
 •   O persoana fizica cetatean strain poate cumpara terenuri in Romania?    
 • In conformitate cu dispozitiile art. 41 alin 2 din Constitutia Romaniei: "cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor". Cu toate acestea, doctrina si practica de specialitate au statuat in final, folosind rationamentul de logica juridica a interpretarii per a contrario, precum si a celui conform caruia " exceptio est strictissimae interpretationis", ca persoanele juridice straine pot dobandi in proprietate terenuri pe teritoriul Romaniei. In mod indirect se poate ajunge astfel ca o persoana juridica romana constituita dintr-un singur asociat persoana fizica straina, sa detina in proprietate terenuri in Romania.
 •   Exista diferente notabile intre modul de organizare si functionare al societatilor instituite prin legea romana si solutiile consacrate si oglindite in legislatia occidentala?          
 • Lg. 31/1990 este sediul materiei pentru nasterea, existenta si dizolvarea societatilor comerciale, ea completandu-se, potrivit art. 285 cu dispozitiile Codului Comercial care, la randul sau statueaza prin art. 1 aplicabilitatea Codului Civil acolo unde legea comerciala nu dispune altfel. Prin modul sau de redactare, Lg. 31/1990 s-a aliniat dispozitiilor directivelor Consiliului Uniunii Europene referitoare la publicitatea societatilor comerciale, validitatea angajamentelor sociale, protectia asociatilor fata de terti, etc. Intr-adevar, regimul juridic al societatilor comerciale creat prin Lg. 31/1990 nu difera in regulile sale esentiale de cel al marilor trusturi si companii tip "societati de capitaluri", bazate pe circulatia elementului capital, sau dimpotriva fata de cel al "societatilor de persoane", bazat pe deplina incredere a asociatilor.
 •  Care sunt facilitatile fiscale sau de alta natura acordate intreprinderilor mici si mijlocii prin legislatia romaneasca?                         
 • Domeniul aplicabil se refera la achizitii publice, scutiri de taxe vamale, cota impozitului pe profitul brut reinvestit zero sau redus. Astfel, in privinta achizitiilor publice, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute in achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari si servicii. De asemenea, IMM-urile sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru masinile, echipamentele industriale, know-how care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii. In mod similar, IMM-urile beneficiaza de reducerea impozitului pe profit cu 20% daca creeaza noi locuri de munca, iar cota parte din profitul brut reinvestit nu se impoziteza.
 •  Care sunt cotele legale datorate bugetului de stat de catre persoanele juridice pentru veniturile pe care le obtin sau serviciile pe care le presteaza?     a. impozit pe profit - 16%b. impozit pe venitul microintreprinderilor (IMM) - 3%c. T.V.A - 25%
 •   Dreptul romanesc in actualitatea internationala. Geneza, tendinte si perspective.       
 • Din punct de vedere al apartententei dreptului romanesc la un bazin de civilizatie juridica, putem afirma in mod indubitabil ca el apartine sistemelor de inspiratie franceza care au drept etalon Codul Civil francez de la 1804. Acordul de Asociere din 1993 intre Romania, pe de o parte, si Statele membre ale Comunitatii Europene, pe de alta parte, stabileste necesitatatea armonizarii legislatiei romanesti, prezente si viitoare, cu cea a Uniunii Europene. Totodata, prin acest act se arata si modalitatile prin care legislatia Romaniei urmeaza sa devina, gradual, compatibila cu cea a Comunitatii (in prezent Uniunea Europeana). In aplicarea acestor tendinte si pastrand integralitatea principiilor de drept international, conventiile internationale la care Romania a aderat si care au fost ratificate si publicate in M.Of., devin obligatorii, fiind socotite ca legi interne. Mai mult decat atat, art. 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei instituie principiul prelevarii normei internationale fata de norma cu caracter intern in ceea ce priveste domeniul drepturilor omului: "Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale."                            
 
Galerie foto (1)
[Image #1]
 
indiviziune asupra unei proprietat  |  inregistrarea de sucursale, filiale  |  litigii comerciale   |  Achizitii de societati   |  Achizitii publice  |  Achizitii terenuri  |  Acord de mediere  |  Acordul de asociere  |  Act juridic  |  Acte constitutive  |  Acte constitutive societati comerciale  |  Acte societati comerciale  |  Actelor modificatoare ale actului constitutiv  |  Actiuni comerciale  |  Actiuni in instanta  |  Actiuni in pretentii  |  Activitate fiduciara   |  Administrare societati comerciale  |  Afaceri imobiliare  |  Alegerea formei societatii  |  Angajament juridic  |  Angajarea in munca  |  Anularea certificatelor de mostenitor  |  Anularea contractului  |  Aplicabilitatea codului civil  |  Aplicarea sanctiunilor disciplinare   |  Armonizarea legislatiei romanesti  |  Asistenta juridica  |  Asistenta juridica drept civil  |  Asistenta juridica drept penal  |  Asistenta juridica dreptul familiei  |  Asistenta juridica executari silite  |  Asistenta juridica proprietati  |  Asistenta juridica si consultanta  |  Asistenta juridica si reprezentare  |  Asistenta litigii comerciale  |  Asistenta si reprezentare juridica  |  Asociat cetatea roman  |  Asociatii si fundatii  |  Atributii de mediere  |  Audio echipamente auto  |  Autovehicule distributie  |  Avocat drept comercial  |  Avocat drept de autor  |  Avocat imobiliare  |  Avocat societati comerciale  |  Avocat stagiar  |  Avocati juristi  |  Avocatul mediator   |  Avocatul titular   |  Bazin recuperare  |  Beneficieri de reducerea impozitului   |  Bilete la ordin  |  Bilete la ordin,cec-uri  |  Bunuri materiale  |  Calcularea cotelor succesorale  |  Calea contestatiei la executare  |  Calea dreptului comun  |  Calitatea de administrator  |  Caracter juridic  |  Cerere reconventionala  |  Cererea reconventionala  |  Cereri de recuzare   |  Cesiuni societati comerciale  |  Cetatenii straini si apatrizii   |  Cifra de afaceri   |  Civilizatie juridica  |  Cladiri birouri  |  Clauze mediere litigii  |  Clauze speciale confidentialitate, neconcurenta   |  Clauzele contractelor individuale de munca  |  Codul civil francez   |  Comisia monitorizare cazuri malpraxis  |  Companii romanesti   |  Companii aeriene  |  Complexitatea lucrarii   |  Comunicare new media  |  Concluzii scrise  |  Concurenta neloiala  |  Confidentialitatea procedurii de mediere  |  Conflicte concurenta neloiala  |  Consiliul de mediere  |  Consiliul superior al magistraturii control  |  Constatarea nulitatii   |  Constatarea nulitatii absolute  |  Constatarea nulitatii actelor  |  Constitutia romaniei  |  Constitutia romaniei:  |  Constructii birouri  |  Constructii cladiri  |  Constructii comerciale  |  Constructii de cladiri  |  Constructii hoteluri  |  Constructii magazine  |  Constructii metalice  |  Consultanta marketing management  |  Consultanta auto  |  Consultanta business  |  Consultanta constructii  |  Consultanta contracte comerciale  |  Consultanta financiara  |  Consultanta in marketing si management  |  Consultanta insolventa firme  |  Consultanta juridica avocat  |  Consultanta juridica si asistare   |  Consultanta leasing  |  Consultanta management  |  Consultanta marketing  |  Consultanta proiect   |  Consultanta si reprezentare juridica  |  Consultanta societati comerciale  |  Consultanta, asistenta juridica  |  Contabilitate financiara  |  Contestarea procedurii de solutionare   |  Contestatii executare silita  |  Contracte servicii de mediere   |  Contracte comerciale internationale   |  Contracte de mediere   |  Contracte inchirieri  |  Contracte pentru sediu  |  Contracte service  |  Contractelor colective de munca  |  Contractelor de munca  |  Convocari conciliere directa  |  Cota impozitului pe profit   |  Cota parte a fiecaruia  |  Creante comerciale  |  Cursuri de formare profesionala  |  Cursuri formare mediatori  |  Cursuri formare profesionala  |  Cursuri perfectionare  |  Declaratii motive recurs  |  Declaratii si motive de apel  |  Desfasurarea activitatii societatilor straine in romania  |  Directive consiliului uniunii europene  |  Dispute rezolvate prin mediere  |  Distribuitor in romania  |  Diverse litigii   |  Dizolvarea societatii  |  Dizolvarea unei societati  |  Dobandirea cetateniei romane  |  Documentele de transfer  |  Domeniul apararea drepturilor omului  |  Domeniul dreptului civil  |  Domeniul drepturilor omului  |  Domeniul juridic  |  Drept civil  |  Drept comercial  |  Drept comunitar  |  Drept de autor  |  Drept de proprietate  |  Drept penal  |  Dreptul comertului international   |  Dreptul contractelor  |  Dreptul de ipoteca  |  Dreptul de proprietate  |  Dreptul familiei  |  Dreptul muncii  |  Dreptul muncii si securitatii sociale   |  Dreptul societatilor comerciale  |  Drepturi autor  |  Drepturi de autor   |  Drepturile fundamentale ale omului  |  Durata societatii  |  Echipamente audio  |  Echipamente audio auto  |  Echipamente constructii  |  Echipamente medicale  |  Endocrinologie  |  Endocrinologie disfunctii tiroidiene  |  Evitarea neregulilor procedurale  |  Executari silite  |  Exercitiul atributiei de mediere  |  Expertize fiscale  |  Expertize in constructii  |  Expertize juridice  |  Expertize topografice  |  Facilitati fiscale  |  Falimente  |  Falimente societati comerciale  |  Falimente,incapacitati de plata  |  Faza de judecata  |  Faza de urmarire penala   |  Flexibilitatea procedurii de mediere  |  Fonduri financiare  |  Formare profesionala  |  Functia de administrator  |  Furnizare informatii partenerii de afaceri   |  Fuziuni si achizitii   |  Fuziuni societati comerciale  |  Hoteluri din romania  |  Imparteala mostenirii   |  Impozit profit  |  Impozitul pe venitul microintreprinderilo  |  Incalcari ale contractelor de munca  |  Incalcari de procedura   |  Incapacitati de plata  |  Incetarea contractelor civile   |  Incheierea procedurii de lichidare  |  Incheierea procedurii succesorale   |  Inchiriere a proprietatii  |  Inchirieri birouri  |  Inchirieri echipamente   |  Inchirieri scule  |  Infiintare puncte lucru  |  Infiintare societati comerciale, sucursale, filiale   |  Infiintare sucursale filiale  |  Infiintarea societatilor comerciale  |  Infiintari societati comerciale  |  Informatii parteneri afaceri  |  Informatii privind partenerii comerciali  |  Infractiuni economice  |  Infractiuni legi speciale  |  Infractiuni prevazute in codul penal   |  Inregistrare puncte de lucru   |  Inregistrare de societati comerciale   |  Inregistrare sedii secundare  |  Inregistrarea de asociatii  |  Inregistrarea unei organizatii   |  Institutul national al magistraturii  |  Integralitatea principiilor de drept international  |  Interventie obiective  |  Intocmirea actelor aditionale  |  Intocmirea registrului casa  |  Intreprinderile mici si mijlocii   |  Leasing persoane fizice  |  Leasing imobile  |  Leasing, ipoteca, gaj   |  Legea romana prevede   |  Legi interne  |  Legii republicate  |  Legislatia occidentala  |  Legislatia romana  |  Legislatia romaneasca   |  Lentile optice  |  Lentile soare  |  Liberul arbitru   |  Lista martori  |  Litigii civile  |  Litigii civile si comerciale  |  Litigii comerciale  |  Litigii de munca   |  Litigii munca  |  Locuri de munca  |  Logica juridica  |  Logica juridica a interpretarii  |  Lucrari industriale  |  Lucrari si servicii  |  Management financiar  |  Management operational  |  Management programe  |  Management proiect  |  Marketing produse  |  Medicina muncii  |  Medicina veterinara  |  Mediere comunitara   |  Mediere conflicte  |  Mediere litigii cadastru  |  Mediere si conciliere litigii   |  Mediere si consiliere  |  Medierea modalitate solutionare a conflictelor  |  Medierea conflictelor munca  |  Medierea de catre avocat   |  Membru superior  |  Modalitati plata impozite persoane fizice  |  Modificarea actelor unei asociatii  |  Modificarea contractelor de munca  |  Modificari acte constitutive  |  Modificatoare ale actului constitutiv  |  Monitorizare angajati  |  Monitorizare auto  |  Monitorizare media  |  Monitorizare obiective  |  Monitorizare video  |  Monitorizare video si audio  |  Munca cu forme legale  |  Nationalitatile persoanelor juridice  |  Nationalitatile persoanelor fizice  |  Natura juridica  |  Negocierea conflictelor de munca  |  Negocierea contractelor colective de munca  |  Negocierea contractelor comerciale   |  Negocierea pretului de achizitie  |  Norma cu caracter intern  |  Note probatorii  |  Numarul de asociati  |  Numirea unui administrator judiciar  |  Obiecte promotionale  |  Obtinerea titlurilor executorii  |  Ochelari soare  |  Oficiul registrului comertului  |  Oficiul registrului comertului tribunalul bucuresti  |  Onorariul global  |  Onorariul orar  |  Organizatie non-profit   |  Organizatii non-profit din strainatate   |  Organizatii non-profit din tara   |  Partaj bunuri imobile  |  Partaje judiciare   |  Partajul judiciar  |  Partajul voluntar  |  Partenerilor de afaceri  |  Parti sociale   |  Per a contrario  |  Persoana juridica   |  Persoane juridice romane  |  Persoane juridice straine  |  Persoanelor fizice si juridice  |  Personalizare auto  |  Personalizare contracte  |  Personalizare produse  |  Placute carburi metalice  |  Prevedere expresa a legii   |  Primirea in depozit  |  Principiul de functionare   |  Principiul prelevarii normei internationale   |  Procedura recuperare debit   |  Procedura generala  |  Procedura insolventei  |  Procedura speciala   |  Procedura stabilire cazuri malpraxis  |  Procedura succesorala  |  Proceduri achizitii publice  |  Proceduri executare silita  |  Proceduri mediere conflicte  |  Proceduri somatie plata  |  Produse casa  |  Produse metalice  |  Profesiei de mediator  |  Programe banci  |  Programe contabilitate  |  Proiect management  |  Proiectare cladiri birouri  |  Proiectare constructii  |  Proprietati imobiliare  |  Protectia asociatilor  |  Protectia asociatilor fata de terti  |  Protectia drepturilor de proprietate   |  Protectia drepturilor omului constitutie  |  Protectia juridica drepturilor omului  |  Protectia persoane  |  Publicitatea societatilor comerciale  |  Rame ochelari  |  Rame ochelari soare  |  Ramura a dreptului civil  |  Rapoarte de expertiza  |  Raspunderea penala a persoanei juridice  |  Raspuns la intampinare  |  Ratificate si publicate   |  Recuperare bunuri  |  Recuperare cale amiabila creante  |  Recuperarea prejudiciului  |  Recuperari creante  |  Recuperari creante civile  |  Recuperari debite  |  Recuperari debite banci  |  Redactare actiuni  |  Redactare societati comerciale  |  Redactarea actiunilor in pretentii   |  Redactarea actului constitutiv  |  Redactarea clauzelor speciale   |  Redactarea contractelor de partaj   |  Redactarea convocarilor la conciliere directa  |  Redactarea plangerilor penale  |  Redactarea testamentelor  |  Regim impozitare uniunea europeana  |  Regimul juridic al societatilor comerciale  |  Registrul comertului  |  Reglementarile internationale  |  Reglementarile legii   |  Reprezentante ale societatilor straine   |  Reprezentante comerciale  |  Reprezentante romania  |  Reprezentare in fata instantelor   |  Reprezentare dreptul familiei  |  Reprezentare dreptul muncii  |  Reprezentare dreptul penal  |  Reprezentare executare silita  |  Reprezentare in litigii   |  Reprezentare instanta  |  Reprezentare juridica  |  Reprezentare juridica litigii munca  |  Reprezentare litigii civile  |  Reprezentare partaje  |  Reprezentare procedura executare silita  |  Revendicari bunuri imobile  |  Revendicari imobile  |  Revendicari terenuri  |  Sanctiuni disciplinare  |  Scule constructii  |  Scule instalatii  |  Scule service auto  |  Scutiri de taxe vamale  |  Sedinte de mediere  |  Sediul societatii comerciale  |  Service auto echipamente  |  Service instalatii a/c  |  Servicii inchirieri auto  |  Servicii comunicare  |  Servicii de management financiar   |  Servicii de medicina muncii  |  Servicii domeniul comercial  |  Servicii drept comercial  |  Servicii industriale  |  Servicii juridice  |  Servicii leasing  |  Servicii medicale  |  Servicii promotionale  |  Sesizari malpraxis  |  Societate civila profesionala avocati  |  Societate comerciala cu capital strain  |  Societate de avocatura  |  Societate de avocatura bucuresti  |  Societate de consultanta  |  Societati cu raspundere limitata  |  Societati in insolventa  |  Societatile comerciale cu sediul in romania  |  Societatile mici si mijlocii   |  Societatile romanesti   |  Solutionare a conflictelor  |  Solvabilitatea partenerilor de afaceri  |  Somatii de plata  |  Somatii plata  |  Statele membre ale comunitatii europene  |  Stingerea diferendului pe cale amiabila  |  Sucursale, filiale, reprezentante  |  Supravegherea procedurii executarii silite  |  Timpul de predare a lucrarii  |  Tipuri de onorarii  |  Titluri executorii  |  Titular al dreptului   |  Transporturi internationale  |  Transporturi interne  |  Transporturi maritime  |  Transporturi terestre  |  Universitatea bucuresti  |  Urmarire penala  |  Urmarire persoane  |  Urmatoarele tipuri de servicii  |  Validitatea angajamentelor sociale  |  Verificarea legalitatii actelor  |  Verificarea legalitatii actelor de proprietate  |  Verificarea proprietatii  |  Violenta,agresiune in campul muncii  |  Vizionarea imobilelor  | 
Inapoi la GHIDUL SERVICIILOR
Email: Parola:
 


 
Nume firma  
Nume site ~ www.ghidul.ro/  
  Exemplu: www.ghidul.ro/nume-firma  
Persoana de contact  
Telefon  
Email  
  * Toate campurile sunt obligatorii.  
In cel mai scurt timp veti fi contactat de catre redactie.